Murskausta asiakkaan tarpeiden mukaan

Murskattavaksi soveltuu kaikki se, mikä voidaan polttaa energiaksi tai käyttää raaka-aineena uusiokäytössä. Murskaamme mm. kuormalavoja, rakennusjätettä,  jätepuuta, lasia, kangasta sekä metsästä saatavaa energiaa.

Asiakas kertoo, millaisen lopputuloksen tarvitsee murskattavasta materiaalistaan ja me toteutamme sen. Vuosimurskaussopimuksilla varmistetaan asiakkaalle kertyvän materiaalin säännöllinen murskaus mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Suuret materiaalimassat murskataan asiakkaan luona tai terminaaleissa. Peterson, Diamond, Hammel, Vermeer –murskat sekä pitkäpuomiset nosturit ja omat pyöräkuormaajamme ovat mitoitettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. Voimalaitosten vaatima, mahdollisimman puhdas polttoaine voidaan varmistaa esim. seulomalla materiaali esimurskauksessa.

Murskauksen lopputuote käytetään puhtaana suomalaisena polttoaineena voimalaitoksilla tai uusiokäytössä raaka-aineena. Jätemateriaalista suurin osa voidaan hyödyntää uudelleen.

Kierrätyspuuta murskataan Peterson-murskalla. Lankkua sisään ja puumurskaa ulos. Matkan varrella kaksi magneettia erottelee naulat ja muut metallit pois.

Näin jätteitä esimurskataan Hammel-murskaajalla. Murskata voi käytännössä mitä vain. Asiakas päättää, me Kosken Megawatilla toteutamme!

OTA YHTEYTTÄ